FRESH BROILED CHICKEN

12 kg/ bulk package

FRESH CHICKEN DRUMSTICKS

12 kg/ bulk package

FRESH CHICKEN BACK

12 kg/ bulk package

FRESH CHICKEN UPPER LEG

12 kg/ bulk package

FRESH WHOLE CHICKEN LEGS

12 kg/ bulk package

FRESH CHICKEN WINGS

12 kg/ bulk package